Tuesday, December 12, 2006

PostHeaderIcon Sambungan Syed Qutb

Silalah Layari Laman Blog ini dalam usaha menuju ke jalan Allah- Laman Sufi Salafi

Persoalan kedua yang menarik perhatian saya ialah kenyataan bhawa seluruh ulamak salaf mencela Syed Qutb dan tiada yang memujinya kerana pemahamannya yang salah berkenaan sifat Allah.

Baiklah, sebenarnya sesiapa yang mengatakan sedemikian beerti dia tidak memahami hakikat maksud "golongan salaf". Salaf ialah golongan yang hidup 300 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W. Antara ulamak salaf yang terkenal ialah imam 4 mazhab iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie' dan Imam Hambali.

Manakala golongan kotemporeri yang mengiktirafi diri mereka sebagai "Salafiy" ialah golongan yang turut juga dikenali sebagai "Wahabiy". Mereka menisbatkan diri dengan golongan salaf yang lampau kerana mereka percaya bahawa jalan yang mereka lalui sepertimana ynag ditunjukkan oleh Imam Muhammad bin Abd Wahab adalah jalan yang diguna pakai oleh Ulamak Salaf yang terdahulu.

Persoalannya, apakah golongan ini sahaja yang layak digelar sebagai golongan "salafiy". Adakah mereka yang mengikuti Imam 4 mazhab bukan golongan salafiy. Sebenarnya mereka yang mengikut jalan Imam 4 mazhab adalah mengikut jalan para salaf dan mereka juga layak menisbatkan diri mereka sebagai golongan "salafiy"

Justeru itu, kenyataan sms yang menyatakan bahawa ulamak salaf semuanya mengutuk Syed Qutb adalah tidak benar, malah yang mengutuknya kebanyakannya adalah golongan "wahabiy" yang barangkali terlepas pandang terhadap kenyataan Syed Qutb didalam "Tafsir Fi Zilal".

Bacalah Tafsir Fi Zilal, sahabat-sahabt pasti akan mendapati bahawa Syed Qutb amat berhati-hati dalam menghuraikan ayat-ayat Allah berhubung perkara-perkara sami'yat. Beliau jelas sekali menolak tafsir israiliyat dan beliau amat tidak suka kepada ta'wil.

Dalam tulisannya berhubung pentafsiran ayat Allah yang menceritakan tentang "tiupan sangkakala", Syed Qutb dengan tegas menolak sebarang penta'wilan yang datang daripada akal malah menyatakan bahawa perbicangan lanjut tentang bagaimana dan bentuk tiupan itu adalah tidak perlu dan tidak mendatangkan sebarang faedah.

Sebab itu, Ustaz saya di UIA pernah mengklasifikasikan bahawa Syed Qutb ialah " As-Salafiy Al-Mu'tadil". Beliau didalam pentafsirannya menggunakan kaedah yang diguna pakai oleh para salaf yang terdahulu. Antara methodologi pentafsirannya ialah:

1) Mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran
2) Menafsir Al-Quran dengan Hadis

kemudian barulah beliau mentafsir dengan Fikiran namun demikian beliau menolak penta'wilan yang menyesatkan.

Kepada para sahabat,

Adalah amat malang bagi kita, apabila dengan pewnuh emosi kita hukum orang lain tanpa kita membuat penilaian yang sewajarnya. Kita menuduh bukan kerana kita mengkaji tetapi atas dasar kata-kata bicara.

Kita mengaku kita mengikut cara ulamak salaf yang sentiasa berijtihad dan tidak betaklid membabi buta. akan tetapi kita sendiri mengamalkan taklid... Apabila datang seseorang menyatakan "Haza Asoh" atau ini yang" paling sahih" terus sahaja kita mengikut atau bertaklid tanpa banyak persoalan. Sepatutnya kita perlu mengkajinya terlebih dahulu. Lebih malang lagi, kalau adapun usaha untuk mengkaji, kita hanya bersandar pada satu aliran pandangan pula.

Contoh yang paling mudah, ada orang mengatakan bahawa hadis tentang qunut subuh adalah lemah lalu dia menyarankan kepada anda untuk menyemak buku Subulus Salam, Buhjatun Nazirin dan Majmu' Fatawa. Ya benar, memang dalam kesemua buku ini menafikan qunut Subuh kerana mereka satu aliran. Barangkali bagi mereka yang dangkal fikirannya pasti akan merasa bhawa mereka telah menemui kebenaran setelah melihat dalil2 yang dikemukakan walaupun pada hakikatnya pengkajian mereka tidak menyeluruh. Kalau anda ingin benar2 mengkaji kenapa tidak baca pula buku Fiqh Manhaji, atupun "Mukhtalaful Hadis" yang dikarang sendiri oleh Imam Assyafie. Disana anda akan mendapati bahawa Imam Assyafie sebenarnya pada dasarnya tidak bersandar kepada hadis dhaif bahkan beliau bersandarkan hadis sohih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Cukuplah sekadar ini, Wallahualam...

0 komentar: